Företagets logotyp

Vår hållbarhetspolicy

Sh bygg, sten och anläggning ska på utvalda marknader bedriva entreprenadverksamhet inom bygg och anläggning samt erbjuda tjänster inom dessa områden för att bygga hållbara samhällen.

Vår verksamhet säkerställer kvalitet och uppnår goda resultat genom att förebygga risker och arbeta med ständiga förbättringar. Vi är varandras arbetsmiljö. Det vill säga att de som möter oss ska känna förtroende för våra tjänster oavsett om de är kunder, medarbetare eller leverantörer.

Vad vi står för — i grunden

Vad vi står för — i grunden

En ansvarstagande organisation med ett framåtriktat arbetssätt och alltid med ett långsiktigt byggande i fokus — det är vi på Sh bygg, sten och anläggning. Vi lever efter våra värdeord som är; Ansvar, glädje och kompetens. Det sammanfattas i ett löfte till kund och medarbetare: Vi tar ansvar.

Vi uppnår det genom att:

 • Vårt arbete präglas alltid av våra värdeord: ansvar, glädje, kompetens som kan sammanfattas i ett löfte: Vi tar ansvar!

 • Vi utför vårt arbete som om det vore hemma, med en fysisk och psykisk miljö som barn kan vistas och leva i – Som hemma!

 • Vi förstår våra intressenters behov, krav och förväntningar och följer kontinuerligt upp dessa.

 • Vi följer myndighetskrav, lagar och författningar.

 • Vi efterlever gällande lagstiftning och våra policyer samt tillämpar de processer och rutiner som finns i vårt verksamhetssystem.

 • Vi ser till att våra medarbetare har rätt kunskap och kompetens utifrån verksamhetens behov.

 • Vi förebygger och minskar vår negativa miljöpåverkan genom att:
  • planera transporter och leveranser,
  • ta hänsyn till miljöpåverkan vid val av material,
  • minskar mängden avfall och ökar andelen avfall som går till återanvändning och materialåtervinning.

 • Vi förbättrar ständigt vårt arbete med fokus på nöjda intressenter, effektivitet och samhällsnytta samt förebygger kvalitets-, miljö- och arbetsmiljörisker.

 • Vi verkar för ökad lönsamhet genom långsiktiga och utvecklande relationer med nöjda kunder, leverantörer och våra anställda medarbetare.

 • Vi följer vår uppförandekod som är gemensam för alla våra medarbetare och leverantörer.

 • Vi bidrar med kunskap, erfarenhet och engagemang som leder till att byggnader och anläggningar i minsta möjliga mån påverkar miljön negativt under sin livstid.

 • Vi följer upp och förbättrar samt redovisar resultatet av vårt arbete.

Vi sammanfattar detta med att vi är en ansvarstagande organisation med ett framåtriktat arbetssätt och alltid med ett långsiktigt byggande i fokus.