Företagets logotyp

Våra certifikat

Vi är certifierade enligt BKMA, ett lednings- och produktcertifieringssystem som ställer krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Det fungerar på samma sätt som en ISO-certifiering men är direkt anpassat för byggbranschen.

Vi följer BKMA-kraven och har ett systematiskt arbetssätt motsvarande det som finns i ISO-standarderna. Produktcertifieringen är ett bevis på att vår verksamhet har ett fungerande system för verksamhetsstyrning som genom intern och extern revision hålls vid liv och ständigt förbättras.

Certifieringen är även ett bevis på att systemet för kvalitet, miljö och arbetsmiljö (KMA) följer en beprövad och strukturerad process. Vi bedriver fortlöpande utbildningar inom vårt kvalitetsarbete och vidareutbildar våra medarbetare inom alla våra yrkeskategorier. Detta gör att våra kunder alltid kan känna sig trygga med vår kompetens.

BKMA certifikat för Sh bygg, sten och anläggning