Företagets logotyp

Anläggning

Vi utför schaktning, rörläggning, grundläggning och betonggjutning och är specialiserade på att i möjligaste mån arbeta cirkulärt i våra projekt genom att till exempel återvinna berg och jordmassor på plats.

Vi bygger bland annat infrastruktur med gator och all sorts media såsom värme, kyla, VA, el och tele och har även uppdrag med fjärrvärme och fjärrkyla från de stora kraftbolagen.

Vi anlägger stora parker, lekparker och grönområden som skapar öppna platser för välbefinnande och rekreation för våra medborgare, och anlägger dagvattendammar med den senaste tekniken för dagvattenhantering.

Exempel på vad vi kan göra — Strömjaken i Stockholm

Exempel på vad vi kan göra — Strömjaken i Stockholm

Här kunde Sh bidra med en bred kompetens inom anläggning och sten, samt erfarenhet av liknande renoveringar vid Skeppsholmen, Strandvägen och Norr Mälarstrand. Arbetet på Strömkajen omfattade byggandet av en ny kaj två meter utanför den gamla, ny kulvert i utrymmet mellan nya och gamla muren, ledningsarbeten, teknikbänkar, sopsug, sänkning av kajplan och nya cisternrum samt cisterner.

Se mer av våra anläggningsprojekt
Studerande och på jakt efter en lärlings- eller praktikplats?

Studerande och på jakt efter en lärlings- eller praktikplats?

Bygg din framtid med oss! Vi tar frekvent emot lärlingar och praktikanter som vill göra sin LIA-, COOP-, APU-, eller lärlingspraktik. Tillsammans skapar vi en plan för hur du ska kunna utvecklas inom organisationen under din praktiktid hos oss. Vi erbjuder praktik inom samtliga affärsområden.

Ansök om praktikplats hos oss!

Offertförfrågan för företag och organisationer

Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig omgående!

Beskriv kort vad du önskar få offert på.