Företagets logotyp

Anläggning

Vi utför schaktning, rörläggning, grundläggning och betonggjutning och är specialiserade på att i möjligaste mån arbeta cirkulärt i våra projekt genom att till exempel återvinna berg och jordmassor på plats.

Vi bygger bland annat infrastruktur med gator och all sorts media såsom värme, kyla, VA, el och tele och har även uppdrag med fjärrvärme och fjärrkyla från de stora kraftbolagen.

Vi anlägger stora parker, lekparker och grönområden som skapar öppna platser för välbefinnande och rekreation för våra medborgare, och anlägger dagvattendammar med den senaste tekniken för dagvattenhantering.

Exempel på vad vi kan göra — Strömkajen i Stockholm

Exempel på vad vi kan göra — Strömkajen i Stockholm

Här kunde Sh bidra med en bred kompetens inom anläggning och sten, samt erfarenhet av liknande renoveringar vid Skeppsholmen, Strandvägen och Norr Mälarstrand. Arbetet på Strömkajen omfattade byggandet av en ny kaj två meter utanför den gamla, ny kulvert i utrymmet mellan nya och gamla muren, ledningsarbeten, teknikbänkar, sopsug, sänkning av kajplan och nya cisternrum samt cisterner.

Se mer av våra anläggningsprojekt
Vill du bli en del av oss inom affärsområde anläggning?

Vill du bli en del av oss inom affärsområde anläggning?

Just nu söker vi efter flera kollegor inom affärsområde anläggning. En av våra viktigaste grundstenar är att våra medarbetare är anställda hos oss. Det är en trygghet för både medarbetare, arbetsgivare och beställare att vi arbetar med egen personal då det är en garanti för att vi levererar god kvalitet och tar ansvar i projekten.

Lediga jobb inom Sh

Offertförfrågan för företag och organisationer

Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig omgående!

Beskriv kort vad du önskar få offert på.